Üdvözlünk téged Vándor,

egy Önszerveződő, Szabad és Nyitott, Baráti társaságban, a Magyar Lakóautó Klub-ban!

 

Magyar Lakóautó Klub Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

 

Amennyiben az alább leírt szabályzattal nem ért egyet, vagy nem áll módjában azt betartani, kérjük, hagyja el a weboldalt!

 

I. Alapfogalmak

 1. Azzal, hogy belép a Magyar Lakóautó Klub bármelyik oldalára elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.
 2. A portál célja a lakóautósok számára biztosítani a lehetőséget arra, hogy egymással kapcsolatba kerülhessenek, tapasztalatot cseréljenek, és megoszthassák egymással lakóautós élményeiket.
 3. A honlap célja a lakóautózás népszerűsítése Magyarországon.
 4. Üzemeltető: Biwak Kft. (3530 Miskolc, Malomszög 2.), mint a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.
 5. Szolgáltatás: lakoautoklub.hu internetes oldal szolgáltatásai.
 6. Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.
 7. Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.
 8. Felhasználói Tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglevőt megváltoztat.
 9. Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.
 10. MLK felhasználó: Adminisztrátor. Az MLK felhasználó mögött több, az Üzemeltető által megbízott személy található, akik a portál felügyeletét végzik. Lényege, hogy ne személyekhez kötődjenek a döntések, így a felhasználók ne tudjanak egyes személyeket támadni, ezzel is védve az Adminisztrátorokat. Az oldallal, moderációval, törléssel, áthelyezésekkel és egyéb ügyekkel kapcsolatban az MLK felhasználónak írt privát üzenetben lehet feltenni kérdéseket..
 11. Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.

 

II. Általános rendelkezések

 1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.
 2. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználói Fiók felfüggesztésével korlátozhatja indoklás nélkül.
 3. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, melyről a Felhasználókat a „Weboldal és Fórum” fórumon belül a „Fórum észrevételek és hibabejelentés” topic-ban értesíti.
 4. A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói Fiók tovább használatával fogadja el.
 5. Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan abbahagyja azzal, hogy a Felhasználói Fiókjából kilép, esetleg törli azt és újat nem készít, valamint elhagyja az oldalt.
 6. Egy Felhasználó egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet.
 7. A Szolgáltatás igénybevétele főszabály szerint térítésmentes.
 8. A Felhasználói Tartalomért a Felhasználó teljeskörűen felel.
 9. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, tehát anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan (terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvános előadás) felhasználási jogot ad.
 10. Amennyiben a felhasználó által közzétett anyag nem a felhasználó saját szerzeménye, úgy felhasználó köteles hivatkozásként megjelölni a forrást.
 11. A weboldalról értesüléseket átvenni csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával lehet.
 12. Tilos a lapon található információk egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) másolása, elektronikus tárolása, feldolgozása terjesztése és értékesítése az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A lap tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 13. A Felhasználói Tartalom nyelve a magyar, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.
 14. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (főképp nem egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért.
 15. Amennyiben Felhasználói Tartalom miatt állami szerv illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.
 16. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.
 17. A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.
 18. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.
 19. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.
 20. Kivételes esetben az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói Tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.
 21. Az Üzemeltető a Felhasználó belépési emailcímére vagy privát üzenet formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.

 

III. Moderáció

 1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói Tartalom az Adminisztrátorok által ellenőrzött (kivétel: felhasználói jelszavak és a privát üzenetek), mely tevékenység összességében a Moderáció.
 2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű, konstruktív beszédlégkör fenntartása.
 3. Az Adminisztrátorok a jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.
 4. Az Adminisztrátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói Fiókot kitilthatják.
 5. Ha a Felhasználó Felhasználói Fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói Fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Adminisztrátorok engedélyéig újat nem készíthet.
 6. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott(!) indokkal az Adminisztrátornak küldött privát üzenetben lehet.
 7. Moderációt kérni csak az Adminisztrátornak küldött privát üzenetben lehet!
 8. Moderációról annak helyszínén, vagy privát üzenetben történik értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.
 9. Az Adminisztrátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.
 10. Felhasználói Fiók a Felhasználó kérésére nem törölhető.
 11. Az ÁSZF-be ütköző apróhirdetések értesítés nélkül törlésre kerülhetnek!
 12. Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban:
 • Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, óriási méretű képek, kártékony programkódok, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).
 • Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek használata, nemzeti jelképek megsértése.
 • Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.
 • A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).
 • „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.
 • „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás.
 • „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.
 • „Trollkodás”: téma- és közösségromboló provokáció.
 • „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.
 • „Warez”: a szerzői és szomszédos vagy egyéb vagyoni jogok (vagy általában jogszabályok) által védett bárminemű szoftver / adat / képanyag / hanganyag / filmanyag / stb. jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, bárhogyan); segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).
 • Aktuálpolitika, faji, etnikai kérdések
 • „Privát üzenetek kiadása”: a Felhasználók közötti ún. privát üzeneteket a levéltitok védi, azok megosztása a másik fél hozzájárulása nélkül tilos!
 • „Visszaélés személyes adattal”: más Felhasználó vagy személy személyes adatainak az érintett beleegyezése nélküli közzététele.
 • „Üzletrontás”: ne rontsd más üzletét akkor sem, ha ugyanazt a terméket olcsóbban láttad/vetted/adod!
 • „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.
 • Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.
 • Szigorúan tilos a következő termékek, szolgáltatások hirdetése:
 • Lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver (airsoft is), festéklövő fegyver (paintball), muzeális fegyver, színházi fegyver, íj, 8cm-nél nagyobb élhosszúságú kés, a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben megemlített bármilyen közbiztonságra veszélyes eszköz, robbanószer, pirotechnikai eszköz, petárda.
 • Jövedéki termék (üzemanyag, alkohol, dohánytermékek stb.).
 • Üdülési csekk, cafeteria, értékpapír, bankbetét, bankjegy vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya, hitelkártya stb.), kivétel a forgalmi érték nélküli, régiségként árult termékek.
 • Gyógyszer, kábítószer, bármilyen bódító vagy tudatmódosító szer.
 • Veszélyes (mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, sugárzó stb.) anyag.
 • Emberi szövet, szerv, szexuális tárgyú termék vagy szolgáltatás.
 • Hamis vagy hamisított márkajelzésű, másnéven klón vagy replika termékek (egy termék illegális másolatát vagy egy gyártó (márka)nevének, logójának illegális felhasználásával készült terméket hirdetni tilos).
 • Garancialevél termék nélkül, valamint igazolvány, bizonyítvány, oklevél, hivatalos irat, közokirat, és ezek érvényesítő szelvénye (matrica, bélyeg, pecsét stb.).
 • Jogvédett szellemi termékek (szoftver, hangfelvétel stb.) jogellenes másolatai, vagy szoftverhez tartozó, de az eredeti terméktől különválasztott illetve nem jogtiszta kódok, kulcsok, szelvények, adathordozók, tartozékok.
 • Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó / account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.
 • Kártékony szoftver (vírus, trójai, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger)
 • Bármi, ami sérti személy vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.
 • Bármi, ami bűncselekményből származik.
 • Termék vagy szolgáltatás, melynek internetes forgalmazását jogszabály tiltja.
 • Az Üzemeltető engedélye nélküli marketing vagy gazdasági tevékenység (tagok, vásárlók gyűjtése, szervezése, regisztrációra invitálása, ajánlattétel, felhívás.
 • Egy konkrét termék vagy szolgáltatás többszöri hirdetése.

 

IV. Jótanácsok, további szabályok:

 1. Név kiválasztása: ne legyen védett név vagy elnevezés, közismert ember vagy közszereplő (művész)neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot, hirdetést tartalmazó.
 2. Avatar kiválasztása: ne legyen védett logó vagy kép, közismert ember vagy közszereplő (művész) képe, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot, logót, hirdetést tartalmazó.
 3. A keresőt minden kérdésfeltevés és új topic nyitása előtt is érdemes használni.
 4. Topicnyitás:
 5. Egyszeri problémának lehetőleg ne nyiss topicot, mert a kis topicok hamar elsüllyednek, ráadásul igen kicsi az esély, hogy a téma szakértői észreveszik. Adminisztrátorok indoklás nélkül törölhetnek, vagy áthelyezhetnek hozzászólásokat.
 6. Ha mégsem találtál olyan topicot, amelyben a kérdésedet felteheted és új topicot nyitsz, kerüld a túl általános címeket („Segítsetek plíz!, SOS, stb.”), a cím pontosan, egyértelműen tükrözze azt, amit szeretnél. A topic címe olyan információt tartalmazzon, amit könnyen megtalálnak a keresővel a fórumozók.
 7. Hozzászólás:
 • Figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra, mert sokkal nagyobb eséllyel kapsz választ egy összeszedett, jól megírt kérdésre, mint egy nehezen értelmezhető betűhalmazra.
 • Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
 • Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra is, akkor próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat.

 

V. Képviselet

 1. Az üzemeltetőn kívül, előzetes hozzájárulás nélkül tilos a klubot képviselni, a klub nevében, szóbeli vagy írásbeli információkat adni.
 2. Különösen tilos a klub nevében bármilyen ígéretet tenni, vagy megállapodást kötni.
 3. Tilos a klub logóját bárhol (nyomtatott vagy elektronikus formában) felhasználni az üzemeltetők előzetes hozzájárulása nélkül.
 4. Amennyiben bárkinek bármilyen ügyben ilyen irányú igénye lenne, előzetesen forduljon az üzemeltetőkhöz.
 5. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

VI. Adatvédelem, szerzői jog

 1. Látogatóról személyes adat nem kerül rögzítésre.
 2. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.
 3. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogszabályok szerint maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.
 4. A Szolgáltatásban Felhasználóknak küldhető úgynevezett „privát üzenetek” magánlevelezésnek minősülnek, azokat a levéltitok védi és csak a küldő és a címzett Felhasználó ismerheti meg.
 5. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére nem adja át.
 6. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen Felhasználói adatot, tartalmat átadjon.

 

 

Ma

2024. február 29. csütörtök
Elemér, Oszvald, Román napja van
Napkelte: 06:20-kor,
Napnyugta: 17:28-kor.
Halak
Holnap Albin, Albina .

Fórum

A fórum nem elérhető

Apróhirdetés

Thermo paplan
(Eladó / Felszerelés)

noimage

Mercedes-BENZ 206D
(Eladó / Lakóautó)

Mercedes-BENZ 206D

Túrabox biciklitartóra
(Eladó / Felszerelés)

Túrabox biciklitartóra

Partnereink:

Egyedi lakóautók gyártása. Lakóautók szervizelése, átépítése, felújítása.